Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Nejnovější informace

30.05.2024 | Povinné informace

č. 3/2024 Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - odkaz na zveřejněnou informaci

 

30.05.2024 | Novinky a informace

MUDr. Marie Mácová s.r.o., praktický lékař pro děti a dorost - prázdninová ordinační doba

Dovolená (zavřeno) 22.7. - 26.7.2024
zástup MUDr. Kučerová, Dobrá, dle její ordinační doby, akutní případy se musí předem objednat k vyšetření na tel.č. 603 581 000.
Ve dnech 6.8., 8.8., 27.8. a 29.8. možné jen telefonické konzultace 8-11 hod.
Všichni pacienti (i nemocní) musí být předem telefonicky objednaní!

Ordinační doba Raškovice
Po, Pá 8.00 - 11.00 h - poradna pro objednané 11.00 - 13.00 h - pro objednané nemocné
St 10.00 - 12.00 h - poradna pro objednané 13.00 - 15.00 h - pro objednané nemocné

Morávka
Út, Čt 8.00 - 10.00 h - poradna pro objednané 10.00 - 11.00 h - pro objednané nemocné

 

30.05.2024 | Novinky a informace

GYNFM POLOVÁ s.r.o., gynekologická ambulance - informace z ordinace

Gynekologická ambulance Raškovice GYNFM POLOVÁ s.r.o. nebude ordinovat 12. a 26. června, 3. a 10. července, a 21. srpna.
Ostatní středy v červnu, červenci, srpnu budeme v pravidelných ordinačních hodinách.
Provoz ambulance ve Frýdku, Dr. Vančury 401, je vždy aktuálně uveden na www.gynfm.cz, je možné se obrátit s akutními případy.

 

29.05.2024 | Úřední deska

Veřejná vyhláška - doručení Kapli Svaté Antonie v Raškovicích - Oznámení zahájení společného ÚŘ a SŘ

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 28.05.2024 | Novinky a informace

Pouťové odpoledne 2. června 2024 - Nižní Lhoty

 

28.05.2024 | Úřední deska

Pozvánka na Sněm starostů SOPM 6. 6. 2024

 

28.05.2024 | Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu od 15.07. do 24.07.2024

 

27.05.2024 | Úřední deska

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby

 

27.05.2024 | Úřední deska  Dokument je na edn desce

Oznámení o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána

 

27.05.2024 | Novinky a informace

Nabídka práce na pozici údržbář/domovník v ZZC Vyšní Lhoty

 

27.05.2024 | Doručování písemností osobám s TP na OÚ Raškovice

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Obecního úřadu Raškovice

Obecní úřad Raškovice upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Raškovice 207, 739 04 Pražmo, se ukládají na podatelně Obecního úřadu Raškovice.
V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Raškovice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Obecní úřad Raškovice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Raškovice 207, 739 04 Pražmo, jsou ukládány u příslušné pobočky České pošty.
Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

V příloze: Informační leták Ministerstva vnitra ČR

 

27.05.2024 | Úřední deska  Dokument je na edn desce

Rozpočtové opatření č. 5/2024

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 27.05.2024 | Novinky a informace

Den Raškovic 22. června 2024 od 15:00 hod.

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 27.05.2024 | Novinky a informace

Záhada Jurášova pokladu - komentovaná prohlídka

Záhada Jurášova pokladu, 17. 6. 2024, 16:00 hod.
sraz: TIC Frýdek, Zámecké náměstí 1257
vstupné: 80,- Kč, s Beskydy Valašsko Card výhoda 20 %
nutná rezervace na rezervace.ticfm.cz nebo osobně na pobočkách TIC Frýdek≈Místek
www.ticfm.cz
Vydejte se s dětmi po stopách nikým dosud neobjeveného pokladu zbojníka Juráše a přijďte se zaposlouchat v červnovém odpoledni do tajemných příběhů a pověstí ze zbojnického života v Pobeskydí.

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 27.05.2024 | Novinky a informace

Po stopách textilek ve Frýdku-Místku - zážitková jízda retro autobusem

Po stopách textilek ve Frýdku, 16. 6. 2024, 13:00 a 16:00 hod.
sraz: TIC Místek, náměstí Svobody 6
vstupné: 210,- Kč, s Beskydy Valašsko Card výhoda 20 %
nutná rezervace na rezervace.ticfm.cz nebo osobně na pobočkách TIC Frýdek≈Místek
www.ticfm.cz
Nasedněte do historického autobusu Karosa ŠL 11 a jeďte s námi objevovat kouzlo textilního průmyslu ve Frýdku-Místku.

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 27.05.2024 | Novinky a informace

Fyzičky na zkoušku 14. 6. 2024 v 9.00 hod. - areál PČR Frýdek-Místek

Frýdecko-Místecko: Zajímá vás práce u policie? Zkuste fyzické testy!

Také naše krajské ředitelství je otevřeno novým uchazečům a připravilo akci Fyzičky na zkoušku. Zveme tímto širokou veřejnost z Frýdecko-Místecka, včetně studentů středních škol, vyzkoušet si fyzické testy, které v případě zvládnutí platí rok. Máte tak dozajista dobře nakročeno k práci policisty, přičemž přijít může kdokoliv, kdo by měl v tomto regionu zájem sloužit.

Fyzičky na zkoušku se uskuteční 14. června 2024 v 9:00 hodin v areálu Policie ČR ve Frýdku-Místku, ul. Frýdlantská 2402. Vítáme všechny zájemce o práci u policie v tomto regionu, včetně středoškolských studentů. Prověrky fyzické zdatnosti jsou součástí standardního přijímacího řízení, vy je budete mít možnost absolvovat bez nervů a trémy. Na co se připravit? Testy se skládají ze čtyř disciplín: člunkového běhu, běhu na 1000 metrů, celomotorického testu a cvičení kliků. Na místě budete mít možnost zjistit odpovědi na případné dotazy k povolání policisty, dozvíte se důležité i zajímavé informace.

Pokud prověrky (testy) splníte, budete jasně o krok napřed, neboť obdržíte osvědčení s roční platností a není zapotřebí tyto u přijímacího řízení opakovat. Pokud se vám testy nepovedou, kolegové vám poradí, kde „zabrat“ a co dopilovat.

Těšíme se na vás. Přihlaste se e-mailem na adrese krpt.nabor@pcr.cz, nebo na telefonech 607 046 393, 721 303 606. Policie ČR stále nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr, veškeré bližší informace jsou obsaženy v kampani Práce 158x jinak na nabor.policie.cz .


por. Mgr. Soňa Štětínská

 

23.05.2024 | Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Raškovice 30. 05. 2024

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 23.05.2024 | Novinky a informace

Zpravodaj Raška květen 2024

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 23.05.2024 | Novinky a informace

Stavba knihovny s galerií a Památníkem Raškovice

V srpnu 2023 Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu na podporu kultury a kreativity v regionech. V rámci Národního plánu obnovy pro malá kulturní a kreativní centra jsme v září ve spolupráci s brněnskou firmou RPA s.r.o. podali žádost o dotaci na ,,Stavbu knihovny s galerií a Památníkem Raškovice".
Na každý kraj bylo vyčleněno 40 mil. korun (1-2 projekty). Pravděpodobnost úspěchu nebyla tak velká, přesto jsme se rozhodli žádost podat, neboť jsme měli projekt na vybudování nové knihovny již dva roky připravený a čekali jsme na vhodnou příležitost realizace. O to větší radost jsme měli, když jsme koncem ledna obdrželi z Prahy kladné vyjádření a dotaci na stavbu ve výši 18 684 374 Kč. Nyní probíhá výběrové řízení na stavbu a realizaci díla.
Tato stavba bude realizována za parkovištěm u lékárny a měla by být dokončena v listopadu 2025. Výstavba nové budovy v obci bude sloužit ke kulturním a kreativním účelům a bude v ní umístěna obecní knihovna, malá galerie a Památník Raškovic. Díky tomu vznikne komplexní a praktický prostor pro fungování knihovny, která bude moci zároveň pokračovat v organizování různých přednášek, besed a hudebních programů.
Realizace tohoto projektu zajistí knihovně konečně čistě vlastní prostory, které budou moci obsahovat jak galerii, tak Památník, a nebude nutné provádět nepohodlné přesuny a uzavírání expozic. Knihovna byla přesunuta již několikrát z různých důvodů. Z původních prostor mateřské školy, kde bylo po čase potřeba uvolnit místo pro předškolní děti, byla přesunuta na základní školu, kde se nacházela od srpna 2018 do srpna 2022. Škola tento prostor pro svůj provoz naléhavě potřebovala, a tak se knihovna provizorně přestěhovala do Kulturního střediska a v lednu 2023 do 1. patra restaurace Obecník.
Knihovna se během celé své existence potýká s nedostatkem prostor, a tak po více než sto letech, kdy obohacovala kulturní a společenský život v obci (první vznik knihovny v Raškovicích se datuje k roku 1909), bude mít svůj trvalý prostor, který poslouží nejen budoucím generacím.
Nový komplex budovy knihovny propojený s galerií a trvalou národopisnou expozicí Památníku Raškovic otevře občanům, dětem i široké veřejnosti dveře k účasti na kulturních, vzdělávacích a kreativních akcích, které nabídnou hodnotný způsob trávení volného času.

PhDr. Naděžda Koperová, místostarostka

 

Kliknutím zvětšíte obrázek 22.05.2024 | Nalezení (ztracení) psi

Ztracený pes labrador v obci Krásná

 

 

Strana výpisu

3 ...

 

22.01.2024

Informace pro občany k dani z nemovitých věcí

Středa 31. ledna je posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024. Finanční úřad proto od 22. ledna do 2. února rozšiřuje úřední hodiny, v nichž lze získat pomoc specialistů. Přiznání lze v tomto období na všech územních pracovištích podat nebo osobně konzultovat od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14:00 hodin. K zodpovězení dotazů mohou občané využít také infolinku, na které odpovídají specialisté na daň z nemovitých věcí. Více naleznete v přiložené Informaci Finančního úřadu pro MSK a v přehledu hlavních legislativních změn.

 

10.09.2014

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm otevírá na podzim 2014 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností - více viz. příloha.

 

06.12.2013

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Charita Frenštát p.R.
Kostelní 15
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

 

03.05.2013

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí a k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

Zveřejnění o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - viz informace níže - úřední deska, článek zveřejněný dne 2.5. 2013

Ing. Petr Marek, zástupce ředitele
Finanční úřad pro MSK
ÚP ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3208
738 01 Frýdek-Místek

 

19.03.2013

Člověče nezlob se - Cesta za zvířátky - Tábor pro děti v termínech: 7.7.-14.7., 14.7.-21.7., 7.7.-21.7.2013

Ubytování: Penzion Liščí mlýn se nachází na okraji města Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt: 721 259 772, 604 904 544
Email: pobytyza1@seznam.cz
http://www.clovecenezlobse-tabor.estranky.cz/

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

    Červenec 2024    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

36.9%

36.9%

 

V ČR poznávací

15.2%

15.2%

 

Zahraniční pobytovou

15.8%

15.8%

 

Zahraniční poznávací

15.2%

15.2%

 

Ještě nevím

16.9%

16.9%

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »