Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Informace o knihovně

Vznik knihovny

1. srpna 2006, 13.26 - Raškovice

opis z knihy J. L. Mikoláše „ Památník Raškovic a okolí " vydané v roce 1912

     Jak nám letopočty dokazují, nebyla naše obec tak pěkná a veselá

jak se dnes na nás čtverácky usmívá, nýbrž skoro ještě na začátku 

dvanáctého století na jejím místě rozsáhlá lesnatá krajina stála,

v níž divoká zvěř měla své sídlo. Jen sem a tam poblíže řeky nacházela

se lidská obydlí- Teprve r. 1305 a to hlavně za kolonizace, osazování

knížete těšínského Měška, který založil mnoho osad, vznikla i naše

ves Raškovice. Předkové naší osazovali nejprve úrodné končiny poblíže

řeky, když však již nebylo místa v rovinách, zabíhali do hor na úpatí

Kyčery.

           

            Aby se lid v horách usadil, darovala jim vrchnost zdarma pozemky,

dříví na stavbu někdy i kus lesa, salaše, pastvy atp. První osadníci

byli jen skoro čeledí, která vznikla z rodin. Vesměs všichni členové

jedné rodiny sluli po tatíku - zakladateli. Taková jména kmenů se nám

ještě v Raškovicích zachovala jako po Petru – Petrek, po Pavlu – Pavlásek

Pavelek, po Janu – Janík, po Jiřím – Juřica, po Tomáši – Tomášek atp.  

Nechejme však mluviti p. prof. V. Praska a sledujme co píše:

Raškovice při řece Morávce jsou založení starého, poněvadž

v té dědině bylo mnoho sedláků. Dědiny totiž, kde jsou jen zahradníci

a chalupníci povstaly za časů nových.

            Pravděpodobně počátkem této vesnice byl pilný mlýn r. 1305 jmenovaný

„Holzmul“. Poněvadž Raškovice od založení svého až do zrušení robot

i poddanství měly vždy jen jedny pány, totiž pány frýdecké, napřed knížata,

potom panstvo světské a konečně arcivévody, třeba všímali si těchto

pánů, co způsobili a konali. (Od roku 1305 – 1434 viz Prasek Dějiny

kníž. těšínského, od roku 434 – 1870 viz Findínského dějiny města Frýdku)

Okolo roku 1590 pan Bartoloměj Bruntálský z Vrbna udělil nadání Fojtovi

Raškovskému takové, že jenom je prohlásil za svobodné.

 

Vznik knihovny:

            Teprve za starostování P. J. Adámka, jehož směr národní jest všeobecně

znám, počalo býti živěji. Dělnictvo pracující v uhelném revíru ostravském

uvědomovalo se jak národnostně, tak třídně čtením, přednáškami: jemu

přísluší značná část uznání a díků, že v obci nastal konečně obrat

k lepšímu. Žel, že toho nelze o našich rolnících a domkařích dosud říci:

a byli-li, pak byly to jen jednotky, které více řundily v otázkách

hospodářských, bez zřetele na národní podklad. Tehdy ještě nebylo

knihovny ani školní, ani obecné, ani žádné jiné. Čteníchtiví půjčovali

sobě knihy v Janovicích a na faře ve Skalicí. To pro opravdový ruch národní

nebylo zdravé.

Uprázdněním učitelského místa po p. K. Sumikovi, stal se zdejším

učitelem p. Leopold Kolář, rodák z Leskovce. Později stal se správcem

školy, tu teprve počal buditi lid k práci hospodářské na stanovisku

národním. Jemu obec děkuje za přispění k založení hospodářského spolku

a Reiffeisenky, která dnes jest útočištěm mnohých občanů v malém

úvěru, kdežto dříve a ještě po dnes mnozí  jen o frýdecké “ Sparkasse“

vědí.

            Později a to roku 1908 počato s myšlenkou založiti čtenářsko-

vzdělávací spolek, který také vešel v život a dne 14. dubna 1909 konala

se již ustavující valná hromada. Pokřtěn jménem slavného české-

ho politika a dějepisce, takměř skoro rodáka našeho Františka Palackého,

známého pod příjmením “ otec národa “. To vše bylo dílem mladé generace.

Hlavními propagátory byli p. Ant. Matula, Ant. A Karel Uherek. Při ustavu-

jící valné hromadě se ihned přihlásilo 46 členů, ke kterým promluvil

p. sekretář JUC Antonín Břeský. Vyložil vše jako po lopatě. Svým věcným

výkladem získal si velké zásluhy o spolek. Fakta dokázala nutnost tohoto

spolku. U kolébky spolku stáli asi tito pánové: Adolf a Josef Adámek,

Leopold Kolář, Frant. Kubala, Voj. Knop, Ruda Bajnar, Skotnica, kteří

zároveň s proponenty do výboru zvoleni byli. Opět pozoruhodno jest, že

dělnictvo jes z větší části přítomno.     

            Od té doby možno pozorovat i obrat k lepšímu. 1. srpna 1909 pořá-

dána velká slavnost, která přes nepřízeň počasí se nadmíru vydařila a pro-

spěla nejen hmotně, nýbrž i po stránce mravní a národní vůbec.

Zúčastnilo se ji přes 700 občanů  místa i okolí.

            Tak minul rok, práce však bylo vždy dost a nové přibývalo.

Dne 15. května sešli se členové k valné hromadě, aby přehlédli

vykonanou práci a k novým úkolům se navzájem povzbuzovali a uradili.

Dlužno uvésti, že spolek plnil znamenitě svůj úkol s plným nadšením,

Pro blaho národního celku. Na vytčené dráze setrval až po dnes a účinky

Jeho plodné práce se jeví: lid počíná chápati, rozeznávati, mysleti,

nedá se tak lehce ošáliti a čte, což jest pravá cesta k lepšímu .

Roku 1911 na své valné hromadě 17. dubna proměnil se v odbor M.O.L.: 

podržev jméno “ Palackého“ připojil se tak těsněji k řetězi sta nových

bojovníku za právo, spravedlnost a osvětu, čítá dnes přes 45 členů

řádných, vydržuje čítárnu, doplňuje knihovnu, pořádá schůze, přednášky,

ušlechťující zábavy atd.

Nechci přehlédnout ničeho co podporuje ruch národní a proto uvádím,

které časopisy se nejvíce čtou, jsou to: Noviny Těšínské, Obrana Slezska,

Slezský Věstník, Slezan, Hospodářské a Družstevní Rozhledy,

Náš Věk, Nový Lid, Pravda, Duch Času, Havlíček, po jednom čísle:

Samostatnost, Zájmy všelidské, České slovo, Český Loyd, Rozkvět, Milotický

hospodář, Praktický rádce, Národní obzor, Rašple, Talent.

            Rovněž Němci mají svou Silesii, Wochenblatt a Kapital-Rundschau.

V hostincích jsou vyvěšeny Těšínské noviny a Náš Věk, v obecníku hostinci  

“ U lípy“ pouze německé, v jiných hostincích nenajdete ničeho.

            K n i h o v n y jsou dvě. Jedna hospodářského spolku, druhá

Odboru M.O.L. “ Palackého“. Ze správ vidno, že ročně se čte přes

560 svazků.

 

 

Historie Místní knihovny v Raškovicích je velmi bohatá a má dlouholetou tradici. V roce 2012, ke stému výročí založení, byl vydán sborník "Historie knihovny v Raškovicích 1909-2009", který podrobně popisuje dějiny této kulturní instituce. Publikace je k dispozici a je součástí knižního fondu Místní knihovny v Raškovicích.

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Knihovna  » Informace o knihovně  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Obec Raškovice Přečteno: 11371x

 

 

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    Červenec 2022    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

42.7%

42.7%

 

V ČR poznávací

13.8%

13.8%

 

Zahraniční pobytovou

14.6%

14.6%

 

Zahraniční poznávací

13.7%

13.7%

 

Ještě nevím

15.3%

15.3%

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »