Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Právní předpisy

Právní předpisy a sdělení

31. května 2010, 11.18 - 21.03.2013: V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj na úseku územního rozhodování a stavebního řádu k legislativním úpravám prováděcích vyhlášek - viz internetové stránky: www.mmr.cz

 

Právní předpisy a sdělení

 

Odkaz na Portál veřejné správy ČR

 

   

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

 

Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhláška o autorizovaných inspektorech

 

Vyhláška č. 498/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 

Vyhláška č. 500/2006 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

Vyhláška č. 503/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

Vyhláška č. 526/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

 

Vyhláška č. 561/2006 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.).

 

Zákon č. 360/1992 Sb.

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb.

 

č. 133/2007 Sb.

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 

Zákon č. 184/2006 Sb.

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

 

Zákon č. 186/2006 Sb.

Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Zákon č. 357/2008 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

 

Vyhláška č. 269/2009 Sb.

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

 

č. 270/2009 Sb.

 

 

Právní předpisy a sdělení

 

Odkaz na Portál veřejné správy ČR

 

   

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 377/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 379/2009 Sb.
   

Tématické zařazení:

 » Stavební úřad  » Právní předpisy  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Kateřina Rusinová Přečteno: 8860x

 

 

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    Prosinec 2023    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

40.5%

40.5%

 

V ČR poznávací

14%

14%

 

Zahraniční pobytovou

15%

15%

 

Zahraniční poznávací

14.3%

14.3%

 

Ještě nevím

16.2%

16.2%

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »